Tikiu
 
Tikiu Tavim
Tikiu Tava Valia
Tavąja Meile
Ir Tava Tiesa 
Tikiu Tavim
Tikiu Tava Viltim
Tavuoju rūpesčiu
Ir gailesčiu Tavu
Tava malone
Ir Tava Širdim,
Kuri apglėbia
Žemę šia Šviesa
Tikiu rytojum
Tik su Tavimi
Neblėstančia
Harmonija Tava
Tikiu ‒ kiekvieną
Mirksnį Tu kuri
Kiekvieną dieną
Būnu su Tavim
Ir kas atodūsį
Tu ateini
Ir mano sieloj
Visad gyveni
Ir Tavo Žodis
Težydės aukštai
Tebus jis Tavo
Lūpose stiprus  
Tebus Svajonė
Nuostabiai tikra
Tebus Gyvenimas
Kaip spindinti Aušra
Teateinie
Saulėtoji Tava
Pirma Naujų
Laikų Daina... 

 zolyte