Mintys apie žmogaus būtį

Neprotinga graužtis dėl praeities įvykių, nes jų neįmanoma pakeisti, bet verta mokytis iš buvusių klaidų ir jų nekartoti.

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

Išmokti džiaugtis tuo, ką turi šiandien, išmokti tai vertinti ir branginti – laimės pagrindas.

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

Amžinieji lobiai – žmogaus dvasios turtingumas: mokėjimas mylėti ir atleisti, padrąsinti artimą sunkią valandą ir dalinti gerumą nelaukiant atpildo.

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

Mokėti tikrai mylėti – talentas, duotas ne kiekvienam, bet jei jį turi – meilės užteks viskam.

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

Neapykanta žudo sielą. Meilė prikelia ją gyventi.

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

Tikrasis kelias – kelias į Šviesą. Juo eiti reikia vedamiems Tikėjimo, Vilties ir Meilės.

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

dobilelis

Šypsokis gyvenimui ir dalinkis tuo, ką turi, nes ne imantis yra turtingesnis, o duodantysis.

 zolyte