Tyra širdelė
 
Šokinėja mažylis žole –
Margaspalve šviesia pievele...
O drugelis virš vaiko galvos
Savo spindintį šokį plasnos...
Džiaugias, šypsos širdelė maža
Dienele šia – giedra ir gražia.
Juokias garsiai ir skambiai šįryt –
Kaip smagu žaist, paukštelį pavyt...
Aš pralenksiu drugelį laukų,
Aš priskinsiu varpelių melsvų,
Boružėlę parnešiu delne –
Aš taip myliu, mamyte, tave...

VAIKAMSpasakos018