Lietutis  
Ateina lietutis –
Jis nupraus žemelę
Ir žaliuos žolytė,
Ir ulbės upeliai.  
DAINELES VAIKAMS
Ateina lietutis –
Jis nupraus žemelę
Ir žydės gėlytės,
Ir čiulbės paukšteliai.
Ateina lietutis
Jis nupraus žemelę –
Vėl spindės saulutė
Ir skraidys drugeliai.
 
 

 Lietutis natos

VAIKAMSpasakos018