Plaštakėlė
 
Marga plaštakėlė ant žiedo ramunės
Nušvitus saulėtoj gegužės lankoj
Sublizgo sparneliais ir josios gražumas
Mane pakerėjo dienelėj šviesioj
Nors šitas puošnumas – tik laikinas rūbas –
Juk greit ji sutirps dulkele erdvėje,
Bet spindinčiai vilčiai įkvėpęs svajonę
Plaštakės sparnelis mirgės vis sapne...

VAIKAMSpasakos018